Urzędy Powiatu Żnińskiego
- gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców

Priorytet V. Dobre rządzenie
5.2. Wzmocnienie potencjału administracji publicznej
5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, tel. 52 303 11 00 w. 51, fax 52 303 13 02, e-mail: nowoczesnyurzad@znin.pl

Zamówienia publiczne do 30.000 euro


24.06.2014
1. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Zadanie 3 - wystawianie nowych e-usług świadczonych przez 7 JST na platformie ePUAP.
ZAPYTANIE CENOWE - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.2014
1. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Zadanie 4 - Wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb oznakowania punktów potwierdzających Profil Zaufany dla projektu "Urzędy Powiatu Żnińskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców".
ZAPYTANIE CENOWE - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2014
1. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Zadanie 4 - poz.40 przeszkolenie pracowników 7 JST - 3 osoby x 7 JST x 2 dni (jednostanowiskowe) w zakresie obsługi Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych.
ZAPYTANIE CENOWE - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.05.2014
1. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Wykonanie oraz dostawa infokiosków z hotspotem dla 7 JST w ramach projektu "Urzędy Powiatu Żnińskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców".
ZAPYTANIE CENOWE - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.05.2014
1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia w ramach realizowanego partnerskiego projektu "Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców" nr WND-POKL.05.02.01-00-016/13 przez Lidera - Powiat Żniński z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin we współpracy z Partnerami: Gmina Barcin, Gmina Gąsawa, Gmina Janowiec Wlkp., Gmina Łabiszyn, Gmina Rogowo i Gmina Żnin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej:
- Wykonanie oraz dostawę namiotów promocyjnych dla 7 JST w ramach projektu "Urzędy Powiatu Żnińskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców"
ZAPYTANIE CENOWE - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.2014
1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia w ramach realizowanego partnerskiego projektu "Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców" nr WND-POKL.05.02.01-00-016/13 przez Lidera - Powiat Żniński z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin we współpracy z Partnerami: Gmina Barcin, Gmina Gąsawa, Gmina Janowiec Wlkp., Gmina Łabiszyn, Gmina Rogowo i Gmina Żnin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej:
- Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do punktów potwierdzenia profilu zaufanego w JST Powiatu Żnińskiego.
ZAPYTANIE CENOWE - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.03.2014
1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia w ramach realizowanego partnerskiego projektu "Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców" nr WND-POKL.05.02.01-00-016/13 przez Lidera - Powiat Żniński z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin we współpracy z Partnerami: Gmina Barcin, Gmina Gąsawa, Gmina Janowiec Wlkp., Gmina Łabiszyn, Gmina Rogowo i Gmina Żnin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej:
- Weryfikację i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla 7 JST ( Lider projektu i 6 partnerów projektu) dotyczącej przygotowania 7 wniosków do ministra do spraw informatyzacji (Minister Administracji i Cyfryzacji) o utworzenie punktu potwierdzającego powołując się na § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz. 547).
ZAPYTANIE CENOWE - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.02.2014
1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia w ramach realizowanego partnerskiego projektu "Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców" nr WND-POKL.05.02.01-00-016/13 przez Lidera - Powiat Żniński z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin we współpracy z Partnerami: Gmina Barcin, Gmina Gąsawa, Gmina Janowiec Wlkp., Gmina Łabiszyn, Gmina Rogowo i Gmina Żnin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej:
- Opracowanie/modyfikacja 7 procedur tworzenia i aktualizacji kart usług (7 JST)
- Opracowanie/zaktualizowanie 280 kart usług i formularzy dla 7 JST (7 JST x 40 szt) zaproponowanych przez lidera i partnerów projektu
ZAPYTANIE CENOWE - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.2014
1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia w ramach realizowanego partnerskiego projektu "Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców" nr WND-POKL.05.02.01-00-016/13 przez Lidera - Powiat Żniński z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin we współpracy z Partnerami: Gmina Barcin, Gmina Gąsawa, Gmina Janowiec Wlkp., Gmina Łabiszyn, Gmina Rogowo i Gmina Żnin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej:
- Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Szkoleń i Wdrażania E-Usług w liczbie 60 godzin miesięcznie
ZAPYTANIE CENOWE - POBIERZ